De 9h - 18:30h | 9h - 14h

Lunes a jueves | Viernes

Balmes, 237, 2o 1a

08006 Barcelona

93 217 99 48

inmo @gabinetejorvi.com                 jorvi @gabinetejorvi.com                 contabilidad @gabinetejorvi.com

El servei que s’ofereix a les Comunitats de Propietaris es desglossa en els següents punts:

  • Actuar com Secretari de la Junta de Propietaris i custodia de la documentació de la Comunitat.
  • Preparar la Junta Ordinària anual.
  • Preparar el pressupost anual de despeses previsibles per a l’anualitat amb establiment de les quotes tant ordinàries com de l’obligat Fons de Reserva.
  • Executar els acords adoptats en la Junta Ordinària anual.
  • Control i seguiment dels empleats de pàrquing (porter, conserge, vigilància, suplències, mantenedors etc…)
  • Reunions periòdiques amb el President de la Comunitat.
  • Visites pàrquing per a la comprovació del bon estat dels seus elements.
  • Contactar amb els industrials i tècnics per a les petites reparacions y per disposar de pressupostos per a obres.
  • Atendre el correcte manteniment de l’immoble informant de les reparacions que siguin urgents.
  • Estudi de la pòlissa Comunitària i dels diferents departaments que la integren amb la companyia “Mutua de Propietaris”, de qui Gabinete Jorvi es agent. Aquesta opció allibera de passos intermitjos la tramitació de sinistres i el seu seguiment.