De 9h - 18:30h | 9h - 14h

Lunes a jueves | Viernes

Balmes, 237, 2o 1a

08006 Barcelona

93 217 99 48

inmo @gabinetejorvi.com                 jorvi @gabinetejorvi.com                 contabilidad @gabinetejorvi.com

Els serveis d’assessorament jurídic que la nostra empres ofereix als seus clients són:

 • Assessorament immobiliari: compravendes, arrendaments, etc.
 • Formalització de contracte d’arres.
 • Assessorament hipotecari.
 • Liquidació d’impostos
 • Tramitació de Cèdules de habitabilitat i Certificats d’eficiència energètica.
 • Taxació de pisos, apartaments, locals de negoci, oficines, places de pàrking.
 • Formalització de contractes d’arrendament.
 • Reclamacions judicials d’impagats de quotes de Comunitat
 • Desnonaments amb o sense reclamació de rendes.
 • Reclamacions per vicis ocults.
 • Assessorament en inversions immobiliàries.
 • Testaments i herències.
 • Assessorament patrimonial.
 • Assessorament en Dret Matrimonial.
 • Assessorament en Dret Laboral.