De 9h - 18:30h | 9h - 14h

Lunes a jueves | Viernes

Balmes, 237, 2o 1a

08006 Barcelona

93 217 99 48

inmo @gabinetejorvi.com                 jorvi @gabinetejorvi.com                 contabilidad @gabinetejorvi.com

El servei que ofereix la nostra empresa als propietaris d’immobles en regim de propietat vertical es desglossa en els següents punts:

 • Cobrament de lloguers i increments de la renda.
 • Control i gestió d’impagats.
 • Reclamacions judicials.
 • Tràmits de Subvencions amb organismes públics.
 • Constitucions i devolucions de fiances una cop verificat l’estat de l’immoble.
 • Pressupostos per a reformes i actualitzacions d’immobles.
 • Control i seguiment dels empleats de la finca en el caso de que n’hi hagi (porter, conserge, vigilància, suplències etc…)
 • Contactar amb els industrials i tècnics per a petites reparacions o d’altres que requereixi l’immoble
 • Atendre el correcte manteniment de l’immoble..
 • Administració de patrimoni.
 • Contractació de pòlisses d’assegurança: -Vivendes-; -Locals de Negoci-; Responsabilitat civil, impagats i d’altres.
 • Estudi amb la companyia “Mutua de Propietaris”, de qui Gabinete Jorvi es agent. Aquesta opció allibera de passos entremitjos la tramitació de sinistres i el seu seguiment.Tots aquests serveis son d’aplicació a immobles individualment.